National rapport 2016

De nationale resultater for patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2016
LUP Psykiatri er gennemført for femte gang i 2016. 20.863 patienter og forældre til patienter i børne- og ungdomspsykiatrien har i efteråret modtaget et spørgeskema, så de kunne give en tilbagemelding på deres ellers deres pårørendes indlæggelse eller besøg på hospitalet. 11.994 patient og forældre har deltaget i undersøgelsen. Den samlede svarprocent for undersøgelsen er 57 %. Læs mere om de nationale resultater.

LUP Psykiatri består af ni delundersøgelser med spørgeskemaer og undersøgelseskoncepter, der er tilpasset de enkelte målgrupper. De ni delundersøgelser er fordelt på indlagte og ambulante patienter, forældre til patienter i børne- og ungdomspsykiatrien samt for pårørende til indlagte og ambulante patienter i voksenpsykiatrien. Patienter samt forældre til patienter i børne- og ungdomspsykiatrien spørges hvert år. Pårørende til voksne patienter bliver spurgt hvert tredje år og næste gang er i 2018.

Formål
Formålet med LUP Psykiatri er at afdække patient- og pårørendeoplevelsen af centrale temaer omkring personalekontakt, behandling, patientinddragelse og organisering af behandlingen. Det giver bl.a. mulighed for at sammenligne forskelle i patienter og pårørendes oplevelser og udviklingen over tid. Resultaterne giver de lokale sengeafsnit og ambulatorier input til kvalitetsudvikling og til ledelsesinformation.

Temaer

Resultater
Resultaterne rapporteres på afsnits-, afdelings-, regions- og landsniveau. Se rapporterne.