LUP Psykiatri består af ni delundersøgelser med spørgeskemaer og undersøgelseskoncepter, der er tilpasset de enkelte målgrupper. De ni delundersøgelser er fordelt på indlagte og ambulante patienter, forældre til patienter i børne- og ungdomspsykiatrien samt for pårørende til indlagte og ambulante patienter i voksenpsykiatrien. Patienter samt forældre til patienter i børne- og ungdomspsykiatrien spørges hvert år, mens pårørende til voksne patienter bliver spurgt hvert tredje år.

Formål
Formålet med LUP Psykiatri er at afdække patient- og pårørendeoplevelsen af centrale temaer omkring personalekontakt, behandling og organisering af behandlingen. Det giver bl.a. mulighed for at sammenligne forskelle i patienter og pårørendes oplevelser og udviklingen over tid. Resultaterne giver de lokale sengeafsnit og ambulatorier input til kvalitetsudvikling og til ledelsesinformation.

Temaer

Resultater
Resultaterne rapporteres på afsnits-, afdelings-, regions- og landsniveau.

De nationale resultater for patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2015
LUP Psykiatri er blevet gennemført for fjerde gang i 2015. 25.684 patienter og pårørende har i efteråret modtaget et spørgeskema, så de kunne give en tilbagemelding på deres ellers deres pårørendes indlæggelse eller besøg på hospitalet. 14.321 patient og pårørende har deltaget i undersøgelsen. Den samlede svarprocent for undersøgelsen er 56 %. Læs mere om de nationale resultater.