Rapporter fra Hvordan har du det?-undersøgelser
Efter hver Hvordan har du det? undersøgelse udgiver DEFACTUM en hovedrapport og et sammenligningsbind. Rapporterne er kommunernes og regionens værktøj til at arbejde med sundhedsplanlægning. 

Temaanalyser fra Hvordan har du det?-undersøgelser

Data fra Hvordan har du det? bliver også anvendt til temaanalyser med særlige fokusområder:

 • Den sociale fordeling af sundhed og sygdom
 • Stress og mental sundhed
 • Sundhedsvaner
 • Fysisk og psykisk funktionsevne
 • Kronisk sygdom og multisygdom
 • Søvn og sundhed
 • Forbrug af sundhedsydelser
 • Unges sundhed og trivsel.  

Kommuneanalyser 

Kommunerne i Region Midtjylland har mulighed for at bestille uddybende analyser - en analysepakke.

Tilbuddet består af:

 • et indledende møde
 • en uges analysearbejde
 • et præsentationsmøde.

Kontakt for nærmere aftale om prisen:

Programleder Finn Breinholt Larsen, Finn.breinholt@stab.rm.dk