Hvordan har du det? er en undersøgelse af helbred, trivsel og sundhedsvaner hos Region Midtjyllands 1,3 mio. borgere. Undersøgelsen giver et bedre grundlag, når kommuner og region planlægger målrettede sundhedsindsatser.

I Region Midtjylland gennemfører en forskergruppe i DEFACTUM undersøgelsen.

Spørgeskemaundersøgelsen 2017
I februar 2017 modtog 52.000 borgere i Region Midtjylland et spørgeskema. Mere end 32.400 svarede (62%). 

Sundhedsprofilen 2017

Forskergruppen analyserer netop nu data fra spørgeskemaundersøgelsen, og resultaterne præsenteres på en konference den 14. marts 2018. 

Program og praktiske informationer om konferencen

Nationalt samarbejde
DEFACTUM gennemfører undersøgelsen i samarbejde med de øvrige regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundhedsministeriet samt Finansministeriet.

Forskning med data
Data fra Hvordan har du det?-undersøgelsen bruges også til forskning. Eksempler på temaanalyser og rapporter finder du her.