Udsnit af rapportforside

Hvordan har du det? er en undersøgelse af helbred, trivsel og sundhedsvaner hos Region Midtjyllands 1,3 mio. borgere. Undersøgelsen giver et bedre og mere dokumenteret grundlag, når kommuner og region planlægger målrettede sundhedsindsatser.

Det er en forskergruppe i DEFACTUM, som gennemfører undersøgelsen i Region Midtjylland.

Spørgeskemaundersøgelsen 2017
I februar 2017 modtog 52.000 borgere i Region Midtjylland et spørgeskema. Mere end 32.400 svarede (62 %).

Resultaterne fra undersøgelsen blev præsenteret på en konference den 14. marts 2018. Du kan finde materialet fra konferencen her

 

Nationalt samarbejde
DEFACTUM gennemfører undersøgelsen i samarbejde med de øvrige regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundhedsministeriet samt Finansministeriet.

DEFACTUM anvender data til forskning
Teamets forskere anvender data til uddybende temaanalyser, som de blandt andet udgiver som artikler. Herudover ansøger studerende om adgang til data, som de bruger i bachelor-, speciale- og ph.d.-opgaver. Her kan du læse om, hvordan du får adgang til data

Eksempler på temaanalyser og rapporter finder du her.  

Hvordan har du det? 2017-rapport
Den sidste nye rapport blev offentliggjort den 14. marts 2018 på en konference i Herning. Du kan finde program, "sundhed på én side" og andet materiale fra konferencen via dette link. Slides fra oplæg blev sendt ud til alle tilmeldte deltagere.
Se den samlede rapport her.
Se udviklingen fra 2010-2013-2017 her.