Baggrund
Rehabilitering giver mennesker med nedsat funktionsevne de samme muligheder, som alle andre har. Fokus er på hverdagslivets aktiviteter og social deltagelse. Det handler således om at bidrage til, at det enkelte menneske med sygdom eller symptomer bliver i stand til at klare hverdagslivet på trods et funktionstab. Skal det realiseres, skal vi have ny viden og samle erfaringer om rehabilitering i teori og praksis. Og vi skal have det ud til borgerne, de professionelle og vores samarbejdspartnere.


Formål
Formålet med at udvikle og forske i  rehabilitering er at evaluere erfaringerne og generere ny viden gennem anerkendte forskningsmetoder.

Det stiller specielle krav. Vi skal være knyttet til planlægning på regionalt og kommunalt niveau såvel som til forskning på universitært niveau. 
Vores forskning og udvikling tager grundlæggende udgangspunkt i en bio-psyko-social forståelse. Menneskers helbredstilstand åbner altid for et differentieret syn på funktionsevnen (krop, aktivitet, deltagelse) i forskellige sammenhænge (personlige og omgivelsesmæssige faktorer). Forskellige perspektiver som vi fx samler i ICF-modellen (læs mere om ICF-modellen her eller læs om ICF-projektet med CP-børn her).


Fokusområder

Behov for rehabilitering

 • Kræftrehabilitering (køn og deltagelse i rehabilitering, behovsidentifikation, hvordan det går patienter med blodkræft) 
 • Deltagelse i KOL-rehabilitering
 • Vurdering af behov for rehabilitering

Indsatser og effekt

 • Følger efter hofteoperation (hoftealloplastik)
 • Børn med overvægt
 • Børn med kræft og socialt netværk
 • Rehabilitering efter stivgørende rygoperation

Organisering og implementering

 • Koordinering og sammenhængende forløb mellem sygehus, kommuner, almen lægepraksis m.v.
 • Kommunal forankret rehabilitering

Teori og redskaber

 • Udvikling af ICF som redskab og faglig referenceramme 
 • Udvikling af rehabilitering ’Fra begreb til praksis’ (Hvidbog II)

Målgrupper og interessenter

 • Borgere i alle aldre
 • Bruger-/patientorganisationer, Institutioner, Kommuner, Regioner, Nationale myndigheder


Metodisk/faglige tilgang
Vores forskning og udvikling er tværfaglig og tværvidenskabelig med anvendelse af såvel kvalitative som kvantitative metoder. Aktuelt råder vi over sundhedsvidenskabelige, samfundsvidenskabelige, sundhedsøkonomisk, antropologiske, medicinske, sygeplejefaglige og fysioterapeutiske fagligheder. Vores undersøgelser og udviklingsprojekter baseres på casestudier, audit, spørgeskemaundersøgelser og evalueringsprojekter med anvendelse af kvalitative interviews, deltagerobservation, feltstudier, registre m.v.


Projektsekretær Inger Hornbech
Tlf: 7841 4440 / 4028 8134
E-mail: inghor@rm.dk


Forskningsleder Thomas Maribo 
Tlf. 7841 4432 / 2145 2470
E-mail: thomar@rm.dk

Netværk

Historisk set er vi en del af MarselisborgCentrets Forsknings- og Udviklingsfunktion - et samlingspunkt for fælles forsknings- og udviklingsprojekter på MarselisborgCentret, der ejes af Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Herunder er en lang række offentlige og private partnere, som du kan finde på MarselisborgCentrets hjemmeside. Blandt vores øvrige samarbejdspartnere er:

Rehabiliteringsforum Danmark 
Rehabilitation International
WHO