Foto: Alejandro Escamilla

Opbygning

Dette metodekatalog rummer forskellige metoder og værktøjer, som kan anvendes i arbejdet med forbedring- og kvalitetsudvikling.

For hver metode er der en kort introduktion og beskrivelse, som giver en overordnet indføring i metoden. For redskaberne er der endvidere link til en værktøjskasse, der indeholder skabeloner og beskrivelser af, hvordan de anvendes. Er ønsket en dybere, mere teoretisk indsigt, er metodekataloget dog ikke tilstrækkeligt, men der guides til, hvor man kan søge yderligere information via udvalgte referencer.

Metodebeskrivelsen er bygget op under syv hovedtemaer;

For hvert hovedtema er der desuden en henvisning til forbedringsvejleder-wikien, hvor man kan hente relevant materiale, eksempelvis i form af skabeloner og eksempler.

Du kan tilgå kataloget på hjemmesiden eller hente det i en samlet pdf-version her.