Foto: Alejandro Escamilla

DEFACTUM har mange års erfaring med at udføre forbedringsprojekter på både kommunale, regionale og statslige institutioner. De højtspecialiserede kompetencer er samlet i en ”Enhed for forbedringsprocesser”.

I enheden indgår en række personer, hvis personlige og faglige kompetencer tilsammen udgør en højtspecialiseret ramme omkring forbedringsmetoder, netværkssamarbejde, implementering, spredning og evaluering.

Et væsentligt videns- og erfaringsgrundlag i enheden tager afsæt i mere end 10 års arbejde med netværksbaserede forbedringsprojekter. Der er tale om projekter, der både er gennemført nationale og regionalt som fx nedbringelse af tvang i psykiatrien, brugerinddragelse på det sociale område, øget patientsikkerhed på udvalgte kliniske områder, reduktion af sygefravær i den kommunale ældrepleje, bedre kommunikation mellem patienter og sundhedsprofessionelle og bedre tværsektorielt samarbejde i børnepsykiatrien.

DEFACTUM har i høj grad fokus på, hvordan patienter/brugere/borgere kan bidrage aktivt til forbedringsprocesser, og har derfor ansat tre brugerkonsulenter, som indgår i den daglige opgaveløsning.