Foto: Søren Sander

De seneste 10 år har DEFACTUM gennemført over 80 auditforløb inden for social-, psykiatri-, beskæftigelses- og sundhedsområdet. Vi arbejder ud fra et koncept, vi kalder casebaseret audit. Vi tilbyder konsulentbistand til gennemførelse af auditforløb, og vi afholder kursus- og træningsforløb i metoden.

Audit i dit arbejde
Audit er en metode, der er tæt på praksis. DEFACTUM samarbejder med de involverede parter i planlægningen af den enkelte audit, så fagpersoner er med fra start til slut til at vurdere den faglige indsats. Resultatet af en audit er altid konkrete anbefalinger til fagpraksis.

Casebaseret audit vil ofte inddrage tværsektorielle problemstillinger. Det kan handle om kritiske børnesager i kommunerne, udvikling af samar­bejdet mellem kommuner og psykiatrisk afdeling eller samarbejdet om patienter med kroniske sygdomme.
Metoden fremmer udsyn, fælles frem­drift og læring. Læringspotentialet er at finde i auditforløb om både succesfulde og kritiske hændelser.

Kontakt os for mere information
Hvis du har lyst til at vide mere om auditmetoden eller få en vurdering af, om metoden kan give nye perspektiver på din praksis, er du altid velkommen til at kontakte os.

Eksempler på DEFACTUMs brug af audit

Kirsten Overgaard
Tlf. 7841 4049
E-mail: kirove@rm.dk

Casebaseret audit

DEFACTUMs folder beskriver ganske kort den casebaserede auditmetode.

Find folderen her.

DEFACTUMs erfaringer

DEFACTUMs erfaringer med metoden er beskrevet i 2017.

Find rapporten her.

Om audit

Det tidligere Center for Kvalitetsudvikling udgav i 2009 en bog om audit, som stadig er nyttig læsning.

Find bogen her.