Formål og fokus
I MTV (Medicinsk Teknologivurdering) og Sundhedstjenesteforskning gennemfører vi praksisnære analyse- og forskningsprojekter i form af medicinske teknologivurderinger (MTV’er) eller bredere sundhedstjenesteforskningsprojekter.

  • MTV er en internationalt anerkendt metode til at generere evidensbaseret input til beslutningstagning i sundhedsvæsenet. Læs mere om MTV.
  • Sundhedstjenesteforskning er tværfaglig forskning i, hvad der fører til forbedringer af sundhedsvæsenets ydelser og organisering. Læs mere om sundhedstjenesteforskning.

Vores mål er at kvalificere beslutningstagning i sundhedsvæsenet og bidrage til at ressourcerne udnyttes hensigtsmæssigt. Gennem MTV og sundhedstjenesteforskning tilvejebringer vi den bedst tilgængelige viden om en aktuel teknologi eller indsats for dermed at sikre et solidt evidensbaseret beslutningsgrundlag til prioritering og planlægning.

Metodisk tilgang
MTV & Sundhedstjenesteforskning anvender en vifte af teoretiske og metodiske værktøjer, når vi løser konkrete projekter. Vi vægter først og fremmest høj faglig kvalitet, og har fokus på at projekter bliver gennemført i dialog med vores samarbejdspartnere.

For at sikre impact af vores resultater – såvel nationalt som internationalt – er formidling en væsentlig prioritet hos MTV & Sundhedstjenesteforskning. Vi formidler ikke kun via rapporter, men også i internationale videnskabelige tidsskrifter, faglige artikler, oplæg på konferencer osv.

Medarbejdere
MTV & Sundhedstjenesteforskning har en gruppe kernemedarbejdere med forskellig faglig baggrund. Desuden kan gruppen trække på viden og kompetencer hos en lang række andre videnskabelige medarbejdere i centeret, når konkrete opgaver skal løses.

Tilknytning til universiteter
Alle medarbejdere er aktive inden for forskning og udvikling og mange underviser, vejleder og fungerer som censorer ved universiteter i Danmark.

MTV & Sundhedstjenesteforskning er tilknyttet Aarhus Universitet gennem Institut for Folkesundhed.

Baggrund
Sundhedsvæsenets politisk-administrative niveau skal løbende træffe beslutninger om nye eller eksisterende medicinske teknologier. Ofte er der tale om komplekse problemstillinger, hvor en lang række hensyn spiller ind, fx kliniske, ressourcemæssige, politiske eller etiske. Derfor er det vigtigt, at beslutninger træffes på et solidt grundlag med udgangspunkt i den bedst tilgængelige viden. Vi arbejder med at tilvejebringe den viden, som aktuelt er relevant for beslutningstagere.Kontakt

Vi tilbyder

I en klassisk MTV vurderes fire hovedområder: patient, økonomi, organisation og teknologi, men indholdet kan vægtes forskelligt afhængigt af bestillerens aktuelle behov. Læs mere om hvad Medicinsk teknologivurdering kan tilbyde.

Ydelser under Medicinsk teknologivurdering

 

Litteraturstudier