Karen Sophie Pilegaard

Cand. scient. soc. Aalborg Universitet 2006

+45 2152 6962

karpil@rm.dk

Præsentation

Karen har en omfattende erfaring med at arbejde med dokumentation på det sociale område. Stor erfaring med at undervise. Derudover erfaring med kvantitativ og kvalitativ evaluering. Karen har designet udviklingsprocessen af dokumentations- og kvalitetsudviklingsredskabet De Sociale Indikatorprogrammer for Voksne. Karen har udviklet Det Sociale Indikatorprogram til voksne med erhvervet hjerneskade på henholdsvis midlertidige og længerevarende botilbud og Det Sociale Indikatorprogram for voksne med udviklingshæmning. Herunder arbejdet med målgruppespecifik indikatorudvælgelse. Planlagt og afholdt arbejdsgruppemøder og givet processtøtte til udvikling af programteori. Karen har udviklet Det sociale indikatorprogram for anbragte børn (SIP) i samarbejde med Aalborg Universitet. Programmet er et dokumentations- og evalueringsredskab til institutioner for børn anbragt uden for hjemmet. Karen har i den sammenhæng foretaget et større litteraturstudie af nyere forskning inden for området. Karen har ligeledes udviklet DEL (Dokumentation, Effekt og Læring), der er et dokumentationsprogram inden for det specialiserede socialområde.

Kompetenceprofil

 • Undervisning og procesbistand
 • Evaluering på det sociale område
 • Udvikling af De Sociale Indikatorprogrammer for Voksne
 • Udvikling af Det sociale indikatorprogram for børn anbragt uden for hjemmet

Publikationer

Programteori for Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med erhvervet hjerneskade (SIP-hjerneskade).   Karen Sophie PIlegaard Center for Kvalitetsudvikling, 2009 , Side. 64 sider.

Dokumentation af vilkår, indsatser og resultater.   Karen Sophie Pilegaard Fokus, 2009 , Side. 2 sider.

Livskvalitet på botilbud.   Karen Sophie Pilegaard VIPU Viden nr. 2, 2009 , Side. 3 sider.

Evaluering af Projekt Sundhedscaféer.   Jens Hansen; Karen Sophie Pilegaard; Dorte Laursen Stigaard Det Boligsociale Fællessekretariat, 2015 , Side. 56 sider.

Kvalitet i den kommunale indsats over for borgere med svære psykiske lidelser: Åben Dialog.   Mett Marri Lægsgaard, Marianne Balleby, Anders Nørbæk og Karen Pilegaard Socialstyrelsen, 2017 .

Evaluering af Projekt Frydlege.   DEFACTUM, 2017 , Side. 47 sider.

Ansættelser og projekterfaring

2007 Center for Kvalitetsudvikling

 • Evaluering af Åben dialog
 • Udviklet dokumentationsprogrammet SIP-børn og unge
 • Udviklet dokumentationsredskabet DEL (Dokumentation, effekt og læring) for det specialiserede socialområde
 • Evalueret IT-koordineret handleplan for borgere med ADHD
 • Revideret Dansk kvalitetsmodel på det sociale områdes tilfredshedsundersøgelse for brugere og pårørende
 • Evalueret anvendelsen af ICF-CY på børn- og ungeinstitutioner i Region Midtjylland
 • Undervist i De Sociale Indikatorprogrammer
 • Udviklet sociale Indikatorprogrammer for voksne

2002-2002 Studentermedhjælp Sociologisk Analyse

2001-2001 Studentermedhjælp Socialforskningsinstituttet

 • Tilknyttet kvalitataiv undersøgelse vedrørende organisering af kontanthjælpsmodtagere

1998-2000 Studentermedhjælp Jysk Analyseinstitut

Uddannelsebaggrund

2006 Cand. scient soc. Aalborg Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2010-2010 European Evaluation Society Conference

Undervisning og anden særlig erfaring

2014-2014 Audit og kvalitetsmonitorering - SDU

2014-2014 Monitorering af kvalitet på et sociale område Bachelor i Business og Design VIA

2010-2010 Den Sociale Højskole