Karen Sophie Pilegaard

Konsulent , Cand.scient.soc. Aalborg Universitet,

+45 2152 6962

karpil@rm.dk

Præsentation

Karen har en meget stor indsigt i psykiatri-området, som hun har beskæftiget sig indgående med både i forhold til unge og voksne. Karen har især stor erfaring med at udvikle og opstille indsatsteorier inden for området. Hun har derudover varetaget flere kortlægningsopgaver og systematiske litteraturstudier med henblik på at beskrive indsatser og målgruppekarakteristika. Hun har blandt andet i samarbejde med Aalborg Universitet og praksis udarbejdet og operationaliseret en forandringsteori for målgruppen og hele indsatsen rettet mod sårbare børn og unge anbragt uden for hjemmet på baggrund af et omfattende og systematisk litteraturstudie. Endelig har hun evalueret flere tiltag over for målgruppen med anvendelse af både kvalitative og kvantitative data.

Kompetenceprofil

 • Undervisning og procesbistand
 • Kvantitativ og kvalitativ evaluering
 • Udvikling af forskningsbaserede dokumentations- og evalueringsprogrammer for udsatte børn og unge og borgere med handicap
 • Interviews med sårbare borgergrupper
 • Facilitering af brugerinvolvering i udvikling og evaluering af forebyggende initiativer

Publikationer

Programteori for Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med erhvervet hjerneskade (SIP-hjerneskade).   Karen Sophie PIlegaard Center for Kvalitetsudvikling, 2009 , Side. 64 sider.

Dokumentation af vilkår, indsatser og resultater.   Karen Sophie Pilegaard Fokus, 2009 , Side. 2 sider.

Livskvalitet på botilbud.   Karen Sophie Pilegaard VIPU Viden nr. 2, 2009 , Side. 3 sider.

Evaluering af Projekt Sundhedscaféer.   Jens Hansen; Karen Sophie Pilegaard; Dorte Laursen Stigaard Det Boligsociale Fællessekretariat, 2015 , Side. 56 sider.

Kvalitet i den kommunale indsats over for borgere med svære psykiske lidelser: Åben Dialog.   Mett Marri Lægsgaard, Marianne Balleby, Anders Nørbæk og Karen Pilegaard Socialstyrelsen, 2017 .

Evaluering af Projekt Frydlege.   DEFACTUM, 2017 , Side. 47 sider.

Ansættelser og projekterfaring

2016 Konsulent, DEFACTUM, Region Midtjylland

 • Litteraturstudie af SFT i forhold til forskellige målgrupper
 • Litteraturstudie af indsatser og risikofaktorer i forhold til banderekruttering
 • Projektleder for LEV LIVET - et empowermentinitiativ for ældre
 • Kvalitativ dataindsamling ifbm. evaluering af Åben Dialog
 • Projektleder recidivundersøgelse Grenen
 • Projektleder for systematisk litteraturstudie NADA
 • Projektleder for evaluering af projekt Frydlege: Implementering og effekt
 • Projektleder for udvikling af resultatdokumentationsredskab til de sikrede institutioner
 • Projektleder for evaluering af ART (Aggression replacement training) Implementering og effekt

2011-2016 Konsulent, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Indsatsbeskrivelse og målgruppekarakteristik for Fonden Sparta
 • Udviklet dokumentationsprogrammet SIP-børn og unge pba systematisk litteraturstudie
 • Evalueret IT-koordineret handleplan for borgere med ADHD
 • Udviklet dokumentationsredskabet DEL (Dokumentation, Effekt og Læring) for det specialiserede socialområde

2007-2011 Konsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Revideret Dansk kvalitetsmodel på det sociale områdes tilfredshedsundersøgelse for brugere og pårørende
 • Evalueret anvendelsen af ICF-CY på børn- og ungeinstitutioner i Region Midtjylland
 • Undervist i De Sociale Indikatorprogrammer
 • Udviklet sociale indikatorprogrammer for voksne

2002 Studentermedhjælp Sociologisk Analyse

2001 Studentermedhjælp Socialforskningsinstituttet

 • Tilknyttet kvalitataiv undersøgelse vedrørende organisering af kontanthjælpsmodtagere

1998-2000 Studentermedhjælp Jysk Analyseinstitut

Uddannelsebaggrund

2006 Cand.scient.soc. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2010 European Evaluation Society, Biennial Conference

Undervisning og anden særlig erfaring

2014 Audit og kvalitetsmonitorering, Syddansk Universitet

2014 Monitorering af kvalitet på et sociale område, Bachelor i Business og Design, VIA

2010 Kvalitetsmonitorering, Den Sociale Højskole