Ghita Ølsgaard

Sygeplejerske, MI

+45 5152 9665

ghioel@rm.dk

Præsentation

Stor praksis erfaring fra sundhedsområdet som afdelingssygeplejerske og som uddannelses/ udviklingssygeplejerske. Erfaring med projektledelse af store og mindre sundhedsfaglige projekter vedrørende bl.a. elektronisk patientjournal, akkreditering af sygehusområdet og udviklingsforskningsprojekter. Har i forbindelse med akkreditering undervist i survey-metode og journalaudit på forskellige niveauer i sygehusvæsenet. Erfaring som uddannet surveyor på praksisområdet. Stor erfaring med kvalitetsarbejdet på alle niveauer i forbindelse med akkreditering på forskellige afdelinger såvel som hele hospitaler. Projektleder på flere sundhedsinformatik-projekter med fokus på kvalitetssikring af overgange for patienterne mellem sygehuse, praktiserende læger og speciallæger. Projekterfaring med udvikling og gennemførelse af et sundhedsprojekt med brugerinvolvering i fem kommuner. Censor på master uddannelsen i klinisk sygepleje . Processtøtte erfaring med brugerinddragelse på hospitalsafdelinger. Erfaring som projektleder i et Regionalt Forbedringsarbejde.

Kompetenceprofil

 • Bred interview erfaring dels af patienter, pårørende og sundhedsproffessionelle
 • Stor erfaring med klinisk dokumentation og kvalitetssikring af samme
 • Konceptudvikling, dataopsamling og formidling i forbindelse med kvalitetssikring af speciallægepraksis
 • Støtte til akkrediteringsprocesser på hospitalerne i Region Midt (journalaudit, tracer, intern survey, planlægning)
 • Projektledelse af større og mindre sundhedsfaglige projekter dels på sygehuse dels i kommuner
 • Stor undervisningserfaring ift. bl.a. intern survey, tracermetoden og journalaudit

Publikationer

Forslag til kvalitetsforbedringer fra patienter og fagpersoner i indsatsen for kronisk syge - en opfølgning på rapporten ”Patientens perspektiv på kronisk sygdom”.   Lars Rasmussen; Ghita Ølsgaard CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014 , Side. 16 sider.

Afrapportering af SHERE-projektet.   Ghita Ølsgaard CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013 , Side. 29 sider.

En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet - En rapport baseret på resultaterne fra casebaseret audit.   Pernille Bjørnholt, Ghita Ølsgaard CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014 , Side. 32 sider.

Forenkling af dokumentationsprocedurer vedrørende patientforløb for indlagte patienter Århus Universitetshospital, Risskov.   Lars Rasmussen; Ghita Ølsgaard CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015 , Side. 18 sider.

Telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland - resultater fra casebaseret audit.   Ghita Ølsgaard; Pernille Bjørnholt Nielsen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015 , Side. 35 sider.

Forbrugsvariationsprojektet - Delprojekt 3 - Variation indenfor udvalgte behandlingsområder.   Ghita Ølsgaard; Lone Flarup CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2016 , Side. 18.

Ansættelser og projekterfaring

2016 Konsulent i DEFAKTUM

 • Konsuletn i UTH-teamet, Lægemidler og Kvalitet
 • Surveyor for praksis området i forbindelse med akkreditering af praktiserende læger og speciallæger
 • Evaluering af Patientansvarlig Læge
 • Regionalt forbedringsfællesskab om Sikkert patientflow

2011-2016 Faglig leder, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Surveyor for praksisområdet i forbindelse med akkreditering af praktiserende læger og praktiserende speciallæger
 • Casebaseret audit for Kommuner og hospitaler
 • Projekt deltagelse på et brugerinvolveringsprojekt i fem kommuner
 • Projektleder SHERE-projektet, udviklingsprojekt for speciallæger
 • Kvalitetskonsulent for Præhospitalet Region Midtjylland ( september 2012 - juni 2013)

2008-2011 Sundhedsfaglig konsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Projektleder på KVIS-delprojekt "Generiske Standarder i speciallægepraksis" med fokus på overgange mellem primær og sekundær sektor
 • Tracer opgave for psykiatrien, dækkende hele Region Midtjylland
 • Undervisning i intern survey og tracermetode på sygehusene i Region Midtjylland. Et forløb på 21 undervisningsseancer
 • Projektleder SHERE-projektet, et udviklingsprojekt for speciallæger

2007-2008 Projektleder for "Sundhedsfagligt indhold i den elektroniske patientjournal," Region Midtjylland

2005-2007 Sundhedsfaglig konsulent EPJ, Afdeling for Kvalitet og Patientsikkerhed, Regionshuset Århus

1997-2005 Uddannelsesansvarlig sygeplejerske og EPJ-koordinator på hjerte-lunge-karkirurgisk afdeling T, Skejby Sygehus

 • Varetaget vejledning og undervisning

1995-1997 Uddannelseskonsulent, Uddannelsesafdelingen, Århus Universitetshospital

1989-1995 Afdelingssygeplejerske, Århus Universitetshospital

Uddannelsebaggrund

2015 Uddannet surveyor for praksisområdet, IKAS

2003 Master of Information Technology, Ålborg Universitet

1997 Sygeplejefaglig diplomeksamen i Uddannelsesplanlægning og undervisning

1982 Sygeplejerskeuddannelse, Århus Sygeplejeskole

Kurser, konferencer m.m.

2013-2015 KL Sundhedskonference

2013-2014 Uddannelsesforløb for faglige ledere/programledere

2012 ISQUA konference

2010 International survey training af CHKS

2010 ISQUA Konference

2009 ISQUA konference

2008-2016 Årsmøder for Dansk Selskab for Kvalitetsudvikling

2003-2003 Faglig vejledning

2000 Klinisk beslutningstagen og forskningsmetoder. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Kbh. Universitet

1999 Kvalitative forskningsmetoder. Institut for Filosofi ved Århus Universitet

Undervisning og anden særlig erfaring

2014-2014 Udført tracere på AUH i forud for akkreditering

2012-2013 Medredaktør på bogen "Kronisk sygdom" udgives efterår 2013

2012 Opponent på afsluttende projekter i Sønderborg Kommune

2010-2011 Undervisning i intern survey og tracermetoden på sygehusene i Region Midtjylland (Et forløb på 21 undervisningsseancer, 2010-2011)

2005-2006 Redaktør på "Perspektiver på faglighed" Udviklingsinitiativet for Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Amt

2005 Studieunit. Projektdeltager i samarbejde med Sygeplejeskolen, Århus

2004 Censor på Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje, Århus Universitet2