Anette Bjerregaard Alrø

Konsulent , Sygeplejerske, Cand.cur.

+45 2462 8958

anetnl@rm.dk

Præsentation

Erfaring med kvalitets- og udviklingsopgaver på sundhedsområdet, herunder både klinisk og teoretisk erfaring med LKT, forbedringsarbejde, implementering og fastholdelse. Stor erfaring med undervisning, vejledning, udvikling og facilitering. Desuden erfaring med kvalitative forskningsstudier i en national og international kontekst om bl.a. patientperspektiv, patientinddragelse, overgange og sammenhæng i sundhedsvæsenet, samt publicering af artikler og fagbøger.

Kompetenceprofil

  • Stor erfaring med undervisning og vejledning
  • Erfaring med udviklingsprojekter og udviklingsopgaver rettet mod sundhedsområdet
  • Erfaring med forbedringsarbejde og implementeringsprocesser
  • Erfaring med kvalitative og kvantitative forskningsprojekter
  • Erfaring med audit

Ansættelser og projekterfaring

2018 Konsulent, Kvalitetsudvikling, DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

2014 Censor, Censorformandskabet for sygeplejerskeuddannelsen

2017-2018 Udviklingssygeplejerske, anæstesiologisk afdeling, RHH

2013-2016 Adjunkt ved VIA University College, sygeplejerskeuddannelsen

2012-2013 Research Nurse (Cambridge University Hospital/Addenbrooke's Hospital and Aarhus University Hospital, Nørrebrogade)

2006-2009 Sygeplejerske, Intensiv Terapi Afsnit (ITA), AUH, Nørrebrogade

Uddannelsebaggrund

2018 Forbedringsvejleder

2011 Cand.cur.

2006 Professionsbachelor i sygepleje

Kurser, konferencer m.m.

2018 DSKS sammenhæng i kvalitetsarbejdet, fra patient til minister

2018 Kick-off møde om Sociolancen, RM

2018 ESDH kursus, RM

2018-2019 Breakthrough Series College, IHI, Boston, USA

2017 iPaper kursus

2017 Forskningens døgn - Region Midt

2017 LMU-kursus, Region Midt

2017 Forskningens betydning for praksis (DASYS), AUH

2017-2018 LKT-Læringsseminar - Specialiseret Palliation, RHH

2017 SurveyXact - den gode undersøgelse (intensiv) 1

2017 Sygeplejefagligt kvalitet i hverdagen (DSR)

2017 Temadag Skyggebørn, Hospice Gudenå

2017 Tværfagligt netværksmøde for rehabilitering af kræftpatienter, kræftens bekæmpelse

2017 Workshop om skønne øjeblikke i sygeplejen med fokus på faglig udvikling og innovation

2017 Temadag for netværkssygeplejersker indenfor palliation, Region Midt

2017 Kunsten at dø - etiske dilemmaer, temadag, Vejle Sygehus

2015 Rehabiliterende sygepleje, mini-seminar, AU

2015 Forskningssymposium - AU/AUH

2015 IT didaktisk undervisningskursus (VIA UC)

2015 Evidence based clinical guidelines – workshop, Aalborg Universitetshospital, DK

2014 Kliniske retningslinjer og fagligt skøn, Center for kliniske retningslinjer (CFK), AAU

2012-2013 Internationalt IELTS kursus - Cambridge, UK

2011 Forskningssymposium: Meaning of nursing science and qualitative nursing research; AU

2011 Forskningssymposium om forskningsprojekter, implementering og kommunikation, AUH, Skejby

2011 Kommunikationskursus, AU

Undervisning og anden særlig erfaring

2017 Oplægsholder om specialiseret palliation og inddragelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer, RHH.

2013-2016 Teoretisk undervisning, praktisk undervisning, simulationstræning, udarbejdelse og udvikling af undervisningsmateriale og eksamensmateriale, udarbejdelse af undervisningsmateriale på engelsk, vejledning på semester/modulopgaver og bachelorprojekter.

2011 Oplægsholder på to temadage om kritisk syge patienter, hæmatologisk afdeling, OUH.

2008-2009 Daglig vejleder for nyansatte sygeplejersker, Itensiv Terapi Afsnit, AUH

2007-2009 Daglig klinisk vejleder for sygeplejestuderende, Intensiv Terapi Afsnit, AUH