Stina Juel Lanken

Konsulent , Cand.cur., sygeplejerske

+45 2516 3290

stilan@rm.dk

https://www.linkedin.com/in/stina-juel-lanken-b496ab89/

Præsentation

Erfaren projektleder for kvalitetsudviklingsprojekter i sundhedsvæsenet. Herunder bl.a. udvikling af akkrediteringsstandarder og gennemførelse af pilottest af akkrediteringskoncepter. Projektleder for drift og implementeringsstøtte for kvalitetsmodel (DDKM) i Sørlandet i Norge (psykiatriske hospitaler). Akkrediteringsrådgiver og implementeringsstøtte til privathospitaler. Erfaring med politisk og strategisk arbejde, herunder samarbejde og netværksdannelse med styregrupper, bestyrelser og faglige organisationer. Erfaring med metoden casebaseret audit.

Kompetenceprofil

 • Projektledelse af udviklingsprojekter
 • Rådgivning og processtøtte til implementering
 • Kvalitetsudvikling og forbedringsarbejde i sundhedsvæsnet
 • Facilitering af workshops
 • Undervisning i kvalitetsudviklingsmetoder
 • Casebaseret audit

Ansættelser og projekterfaring

2017-2018 Konsulent, DEFACTUM, Region Midtjylland

 • Auditundersøgelse af somatisk tvang, Bæltefikseringer i somatiske akutafdelinger i 2017
 • Sekretariatsbetjening af Dansk Kvalitetsmodel på det Sociale område, Ekstern evaluering.

2013-2017 Seniorkonsulent IKAS (Institut for kvalitet og akkreditering i sundhedsvæsenet)

 • Akkrediteringsrådgiver for privathospitaler
 • Projektleder for udviklingsprojekt DDKM for privatpraktiserende tandlæger
 • Projektleder for udviklingsprojekt, DDKM for privatpraktiserende fodterapeuter
 • Projektleder for udviklingsprojekt, DDKM for privatpraktiserende fysioterapeuter
 • Projektleder for udviklingsprojekt, DDKM for privatpraktiserende kiropraktorer
 • Projektleder og rådgiver for Den Danske Kvalitetsmodel for Sørlandet Sykehus

2010-2013 Sygeplejerske, apopleksiafsnit F2, Aarhus Universitetshospital

 • Thrombolysesygeplejerske

2008-2008 Sygeplejerske, Cambridge University Hospitals, UK

 • Neurorehabiliterende sygepleje

2006-2008 Sygeplejerske, Hammel Neurocenter, afdeling H11

 • Sygeplejeansvarlig for projekt om rehabiliteringstilbud til patienter efter tumoroperation
 • Neurorehabiliterende sygepleje

2006-2007 Sygeplejerske, Brædstrup Sygehus, medicinsk afdeling A1

Uddannelsebaggrund

2011 Cand. cur., Institut for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet

2006 Professionsbachelor i sygepleje, Vejle Sygeplejeskole

Kurser, konferencer m.m.

2018-2018 Breakthrough Collaborative, kursus i gennembrudsmetoden, 3 dages kursus i IHI Boston, Massachusetts

2018-2018 Patientsikkerhedskonferencen, Dansk selskab for patientsikkerhed

2018-2018 Forbedringsvejleder, forbedringsvejlederuddannelsen, DEFACTUM, Region Midtjylland

2017-2017 DSKS årsmøde, Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren

2017-2017 Konference, IHI, International Forum on Quality and Safety in Healthcare, London

2016-2016 DSKS årsmøde, Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren

2015-2015 Projektlederkursus (SDU)

2015-2015 Patientsikkerhedskonferencen, dansk selskab for patientsikkerhed

2015-2015 DSKS årsmøde, Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren

2014-2014 Kvalitetsdag, Center for Kvalitet, Region Syddanmark

2013-2013 Konference, ISQua, Edinburg

Undervisning og anden særlig erfaring

2016-2016 Kurser for HK, undervist i introduktion til DDKM (akkreditering)

2015-2017 Undervist i kurser om kvalitetsmålinger og kvalitetsforbedring i DDKM (Akkreditering)

2013-2017 Undervist i Introduktionskurser i Akkreditering (DDKM)

2011-2011 Social og Sundhedsskolen Aarhus, undervist i faget sygepleje