Anne Marie Ladehoff Thomsen

Forskningsassistent , Cand.scient.san

+45 7841 4365

ANLADE@rm.dk

http://pure.au.dk/portal/da/amlthomsen@clin.au.dk

Ansættelser og projekterfaring

2018-2018 Institut for Folkesundhed, Sektion for Epidemiologi, Aarhus Universitet

2016-2018 Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitet

Uddannelsebaggrund

2016 Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Aarhus Universitet

2005 Professionsbachelor i fysioterapei