Gry Trust Mertz

Brugerkonsulent , Korrespondent i engelsk og spansk

+45 7841 4078

grymer@rm.dk

Præsentation

Jeg har, siden 2003, arbejdet med afsæt i min brugerbaggrund i rådgivnings-, undervisnings- og konsulentfunktioner, både lønnet og frivilligt og såvel åbent og intentionelt som indirekte. Inden da arbejdede jeg som bachelor i erhvervssprog med salg og kundeservice i det private erhvervsliv og som ufaglært sygehjælper, pædagogmedhjælper og handicaphjælper. Jeg brænder især for at optimere det tværsektorielle samarbejde og oplever overgangen fra indlagt til udskrevet som en særlig sårbar fase, hvor der er plads til forbedring for borgerne. Mit mantra er, at personale, patienter og pårørende alle ønsker det samme; nemlig at borgeren skal have det bedre efter mødet med sundhedssystemet eller kommunale instanser end før, og jeg lægger derfor stor vægt på en respektfuld dialog og et godt samarbejde mellem disse grupper samt at de alle kommer til orde i forbedrings- og udviklingsarbejdet. Jeg tror på, at såvel organisatorisk som individuel brugerinddragelse er vejen frem i forhold til at skabe et system, der understøtter borgerens recovery og faciliterer empowerment og self management, og at især ansættelse af patientkonsulenter, peermedarbejdere, brugerkonsulenter og medarbejdere med brugerbaggrund kan understøtte det fokus.

Kompetenceprofil

 • Forbedringsarbejde
 • Peer-to-peer
 • Workshops
 • Ansættelsesudvalg
 • Individuel brugerinddragelse
 • Organisatorisk brugerinddragelse
 • Projektudvikling
 • Interviews
 • Rådgivning og vejledning
 • Rekruttering af frivillige
 • Ledelse af frivillige
 • Event planning
 • Sociale online netværk - moderator og administrator
 • Networking
 • Formidling/oplæg
 • Bisidder
 • Undervisning
 • Mødeledelse
 • NGO'er - frivilligt socialt arbejde
 • Fundraising
 • Sociale medier
 • Spansk
 • Engelsk
 • Office-pakken

Publikationer

Hvordan skaber vi et større arbejdsmarked for peers? Muligheder og barrierer.   Gry Trust Mertz, Jesper Buchholdt Gjørup, Jens Hansen og Lise Marie Witt Udsen DEFACTUM, 2017 , Side. 10 sider.

Ansættelser og projekterfaring

2016 DEFACTUM, Region Midtjylland

 • Nedsættelse af et borgerpanel af ældre svage medicinske borgere
 • 10. årlige rehabiliteringskonference, "Borgerinvolvering i rehabilitering - et ideal?", Rehabiliteringsforum Danmark i samarbejde med MarselisborgCentret. Oplæg
 • Forbedringsvejlederuddannelsen
 • Patientinddragelsesguide - Region Hovedstaden
 • Sparring med koncernledelsen omkring inspiration mht. brugerinddragelse fra psykiatrien i forhold til somatikken
 • Sparring med kolleger i forhold til rekruttering af respondenter fra målgruppen for div. projekter
 • På Patientens Præmisser - oplæg, tovholder på gruppediskussion, facilitering ved flere arrangementer
 • Sparring med tværsektoriel arbejdsgruppe om nedbringelse af tvangsindlæggelser i psykiatrien
 • Hvordan skaber vi et større arbejdsmarked for peers? Muligheder og barrierer
 • Projektudvikling, Psykiatri og Udsatte Voksne
 • Rekruttering af nuværende og tidligere psykiatribrugere til undersøgelse samt interviews med borgere, Metodecentret
 • Den Ældre Medicinske Patient
 • Sikkert Patientflow på Akutområdet
 • Koncernledelsesseminar - Koncernledelsesudvikling
 • Workshop for udvikling af LUP Psykiatri
 • Effektevaluering af forsøg med bæltefri afdelinger i psykiatrien
 • Patientinvolvering i Praksis - Erfaringer fra Aarhus Universitetshospital

2014 Center for Kompetenceudvikling, Region Midtjylland

 • Undervisning af personale på sengeafdelinger i Region Midtjylland i konflikthåndtering, modul I - set ud fra et patientperspektiv

2013-2013 Folkeinformation, Aarhus Kommune

 • Rådgivning og vejledning af udsatte, primært tosprogede borgere i Aarhus V

2004-2007 Uddannelsesafdelingen, Aarhus Universitetshospital Risskov

 • Undervisning af personale, pårørende og patienter ud fra et brugerperspektiv i emner som at leve med sin sygdom, forældreskab, arbejdsmarkedet, boligforhold, konflikthåndtering

2008-2012 Frivilligcenter Aarhus

 • Matchsamtaler
 • Reception, lokalebooking, fundraising, formidling

2003-2008 Gallo Kriserådgivning

 • Fundraising, vagtplanlægning, rådgivning

1991-2001 Reception, tlf. omstilling, salg og kundeservice i div. private virksomheder

1985-1991 Ufaglært sygehjælper i ældreplejen, handicaphjælper privatansat

Uddannelsebaggrund

2016 Peer-guide, Projekt Ligestillet Støtte

1991 Erhvervssproglig korrespondent i engelsk og spansk, Handelshøjskolen i Aarhus

Kurser, konferencer m.m.

2016-2016 Projekt Ligestillet Støtte - peer-guide

2014-2014 At møde sig selv før man møder andre – et kursus i god rådgivning

2014-2014 Home-Start Familiekontakt - 20 timers introkursus

2014-2014 Kunsten at forstå dig selv - og bruge dine livserfaringer til at skabe forandring

2013-2013 Magt og Afmagt i den medmenneskelige hjælperrolle

2009-2009 At drage omsorg for mennesker med dobbeltdiagnose

2009-2009 Bisidder I

2006-2006 Brush-Up i de Psykiatriske Diagnoser

2005-2005 Ny i Psykiatrien

Undervisning og anden særlig erfaring

2014 Center for Kompetenceudvikling, Region Midtjylland

2014 Home-Start Familiekontakt Aarhus, frivillig fundraiser og underviser

2008 www.sindnet.dk, co-admin

2007-2007 Medlem af Det Psykiatriske Patientklagenævn som repræsentant for SIND

2004-2007 Uddannelsesafdelingen, Aarhus Universitetshospital Risskov