Jakob Sevelsted

Konsulent , cand.scient.pol.

+45 2151 8287

jaksev@rm.dk

https://www.linkedin.com/in/sevelstedjt

Præsentation

Vox populi vox Dei. Jeg har på min kandidatuddannelse i Statskundskab ved Aarhus Universitet haft flere fag, hvor udarbejdelse, samt kvalitativ og kvantitativ validering af surveys har indgået som centrale komponenter. Jeg har en dyb professionel interesse i surveys. Surveys har været fællesnævneren i min ansættelse ved DEFACTUM. Jeg har ved DEFACTUM blandt andet medvirket til valdieringen af Region Midts patientinddragelsesspørgeskema ligesom jeg har deltaget i udarbejdelsen af spørgeskemaer anvendt i forbindelse med evalueringen af Patientansvarlig Læge. Derudover kommer en række af dokumentationsopgaver, hvor spørgeskemaer har indgået som centrale elementer. Mine projektdeltagelser har givet mig solide kvantitative kompetencer. Jeg er således en trænet bruger af Stata, SPSS og Excel og har derudover kendskab til R, SQL og VBA

Kompetenceprofil

  • Udarbejdelse af forsknings- og evalueringsdesign
  • Visualisering og formidling af data
  • Videnskabelige forskningsmetoder
  • Kvantitative analyser

Publikationer

Bedsteforældre og BørneBørn (BoBB).   Jakob Sevelsted DEFACTUM, 2016 , Side. 78 sider.

Implementering af patientansvarlig læge. Erfaringer fra Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Randers.   DEFACTUM, 2018 , Side. 32 sider.

Ansættelser og projekterfaring

2014-2015 Userneeds A/S

Uddannelsebaggrund

2015 cand.scient.pol.

Kurser, konferencer m.m.

2017-2017 Masterclass i Statistisk Proceskontrol