Klaus Nordentoft Lemvigh

Sundhedsfaglig konsulent , Cand.Scient.San

+45 7841 4382 / +45 2939 8427

klalem@rm.dk

https://www.linkedin.com/in/klausnordentoftlemvigh/

Kompetenceprofil

 • Datamanagement
 • Solid erfaring med monitorering af kommunale forløbsprogrammer
 • Surveyundersøgelse: oprettelse og rapportering
 • Bred erfaring med design, gennemførelse og formidling af kvantitative undersøgelser
 • Solidt kendskab til statistiske metoder
 • Juridisk bistand

Ansættelser og projekterfaring

2015 Sundhedsfaglig konsulent

 • Undersøgelse blandt de borgere, der bliver visiteret til Hastegrad E ved opkald til 1-1-2 i Region Midtjylland
 • Gravide og trivsel
 • Brugertilfredshed af E-patienter i Region Midtjylland
 • MoEva – Monitorering og evaluering af patientuddannelse
 • Scanning af gravide - FØTO PROM. Validering af spørgsmål, opsætning af spørgeskema
 • Kommunal hjerterehabilitering i den Midtjyske Region
 • Hvordan har du det undersøgelsen 2017. Udsendelse og opsætning af spørgeskema
 • Gebyr ved udeblivelser
 • Ny Styring i et patientperspektiv. Udsendelse og opsætning af spørgeskema

Uddannelsebaggrund

2010 Sundhedsfaglig kandidatudannelse, cand.scient.san, Aarhus Universitet

2006 Bachelor fysioterapi

Kurser, konferencer m.m.

2017-2017 Flowskrivning – Skriv effektivt, skriv med glæde

2017-2017 GCP kursus for sundhedspersonale, afholdt af GCP-enheden Aalborg & Aarhus Universitetshospitaler

2017-2017 DSKS årsmøde. Det nye kvalitetsprogram i sundhedsvæsenet

2016-2016 Tableau, datapræsentation

2016-2016 Excel ”Tips og Tricks” øvede brugere