Tina Veje Andersen

Sundhedsfaglig konsulent , cand.scient.san.publ.

+45 7841 4396 / +45 2363 7844

tivane@rm.dk

Præsentation

Har erfaring indenfor: Projektledelse (systemisk projektledelse, arbejdsrelateret coaching); Epidemiologisk forskning (herunder register- og spørgeskema-baserede studier, computer assisted personal interviews (CAPI)); Dataindhentning (herunder fra sundhedsregistre, hospitalsbaserede journaler, personlige interviews); Datahåndtering (herunder klargøring af data, dataanalyser, sikkerheds- og anonymiseringsprocesser ved personfølsomme data); Internationale forsknings- og netværks-forløb.

Ansættelser og projekterfaring

2008-2015 Kræftens Bekæmpelse, Center for Kræftforskning

Uddannelsebaggrund

2008 Kandidat i Folkesundhedsvidenskab, cand.scient.san.publ.

Kurser, konferencer m.m.

2011-2011 Projektlederuddannelse (moduler i Den Offentlige Lederuddannelse, DOL)