Anne Kongerslev Wermuth

Konsulent , cand.scient.san.publ.

+45 2167 3373

annwer@rm.dk

Præsentation

Beskæftiger sig særligt med den nye kvalitetsdagsorden på sundhedsområdet, herunder arbejdet med forbedringsmetoder samt planlægning af forbedringsvejlederuddannelsen. Har tidligere erfaring fra projekter omhandlende patientinddragelse samt bedre sundhed og livskvalitet for socialt udsatte voksne.

Kompetenceprofil

 • Projektkoordinering
 • Forbedringsarbejde
 • Kvalitative metoder
 • Kvantitative metoder

Publikationer

Indflydelse på egen sundhed.   René Buch Nielsen; Gitte Søndergård; Daniel Noti; Hanne Sig Weibel; Bo Lauritsen; Rasmus Riis Jensen; Tina Sillesen Pedersen; Sureka Santhirasegaram; Christina Karlsen; Anne Kongerslev Wermuth CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015 , Side. 164 sider.

På vej frem - Forbedringsvejlederne fortæller.   Josefine Kirstine Schouv Jakobsen og Anne Kongerslev Wermuth DEFACTUM, 2018 , Side. 22 sider.

Metodekatalog - Til arbejdet med forbedringer og kvalitetsudvikling.   Anne Kongerslev Wermuth; Jesper Buchholdt Gjørup DEFACTUM, 2017 , Side. 43 sider.

Igangværende

Ansættelser og projekterfaring

2016 Konsulent, DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

 • Evaluering af Food Maker, Aarhus Kommune
 • Forbedringsfællesskab for medarbejdere, Thisted Kommune
 • Patientinddragelse i praksis - Etablering af Ungepanel på Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg
 • Metodekatalog til arbejdet med forbedringer og kvalitetsudvikling
 • Forbedringsvejlederuddannelsen, Region Midtjylland

2015-2016 Studentermedhjælper, DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

 • Sund i mål, Assens
 • Dialog på patientens præmisser, Hospitalsenheden Horsens

2014-2014 Praktikant, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Brugermedarbejderuddannelsen, CTU, Skive
 • Indflydelse på egen sundhed

2013-2014 Studentermedhjælper, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • RUP 2013
 • LUP Psykiatri
 • Hvordan har du det? 2013

Uddannelsebaggrund

2016 Cand.scient.san.publ

2013 Bach.scient.san.publ

Kurser, konferencer m.m.

2018-2018 International Forum on Quality and Safety in Healthcare, Institute for Healthcare Improvement (IHI) & British Medical Journal, Amsterdam

2018-2018 The Breakthrough Series College, Institute for Healthcare Improvement (IHI), Boston

2018-2018 Crash-kursus i procestegning, Ivara Kommunikation, Aarhus

2018-2018 Design, gennemførelse og analyse af kvalitative interviews v/ Marie Østergaard Møller, Aarhus

2018-2018 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektorens (DSKS) årsmøde, Nyborg

2017-2017 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektorens (DSKS) årsmøde, Nyborg

2017-2017 ESDH - grundkursus, Center for Kompetenceudvikling, Aarhus

2017-2017 Flowskrivning v/ Bo Skjoldborg, Aarhus

2017-2017 Mindfulness, Folkeuniversitetet, Aarhus