Anne Kongerslev Wermuth

Konsulent , Cand.scient.san.publ

+45 2167 3373

annwer@rm.dk

Præsentation

Beskæftiger sig særligt med den nye kvalitetsdagsorden på sundhedsområdet, herunder arbejdet med forbedringsmetoder samt planlægning af forbedringsvejlederuddannelsen. Har tidligere erfaring fra projekter omhandlende patientinddragelse samt bedre sundhed og livskvalitet for socialt udsatte voksne.

Kompetenceprofil

 • Forbedringsarbejde
 • Kvalitative metoder
 • Kvantitative metoder

Igangværende

Ansættelser og projekterfaring

2016 Konsulent, DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

 • DEFACTUMs metodekatalog
 • Forbedringsvejlederuddannelsen

2015-2016 Studentermedhjælper, DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

 • Sund i mål, Assens
 • Dialog på patientens præmisser, Hospitalsenheden Horsens

2014-2014 Praktikant, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Brugermedarbejderuddannelsen, CTU, Skive
 • Indflydelse på egen sundhed

2013-2014 Studentermedhjælper, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • RUP 2013
 • LUP Psykiatri
 • Hvordan har du det? 2013

Uddannelsebaggrund

2016 Cand.scient.san.publ

Kurser, konferencer m.m.

2017-2017 DSKS årsmøde

2017-2017 ESDH - grundkursus

2017-2017 Flowskrivning

2017-2017 Mindfulness (Folkeuniversitetet)