Præsentation

Claus Vinther Nielsen (CVN) er forskningschef i DEFACTUM, daglig forskningsleder af Rehabilitering og Sygefravær, overlæge og specialist i klinisk socialmedicin, lærestolsprofessor og sektionsleder for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og professor ved Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Hospitalsenhed Vest. CVN har beskæftiget sig med social- og arbejdsmedicinske forhold i mere end 40 år i klinik, administration, undervisning og forskning. CVN's mission de sidste 20 år har været at bidrage til udvikling af rehabiliteringsfeltet i Danmark med speciel fokus på udsatte og sårbare borgere og grupper, der i kritiske situationer i livet, har vanskeligt ved at navigere selv i offentlige og private hjælpesystemer.

Publikationer

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte - beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats.   Pallesen E; Dahl T H; Jensen O K; Christiansen D; Knudsen B; Ruby K; Nielsen C V Center for Folkesundhed, 2008 , Side. 46 sider.

Rehabilitering hos borgere med kræft.   Bjarne Rose Hjortbak; Kirsten Vinther-Jensen; Inge Wittrup; Claus Løvschall; Pia Løvschal-Nielsen; Elinborg Thorsteinsson; Susanne Hyldgaard; Hanne Melchiorsen; Claus Vinther Nielsen Center for Folkesundhed, 2009 , Side. 260 sider.

Rehabilitering hos borgere med kræft Sammenfatning fra KOSAK projektet.   Bjarne Rose Hjortbak; Kirsten Vinther-Jensen; Inge Wittrup; Claus Løvschall; Pia Løvschal-Nielsen; Elinborg Thorsteinsson; Susanne Hyldgaard; Hanne Melchiorsen; Claus Vinther Nielsen Center for Folkesundhed, 2009 , Side. 50 sider.

Are fatigue, depression and anxiety associated with labour market participation among patients diagnosed with haematological malignancies? A prospective study.   Horsboel TA, Bultmann U, Nielsen CV, Nielsen B, Andersen NT, de Thurah A Psychooncology, 2014 .

Risk of disability pension for patients diagnosed with haematological malignancies: A register-based cohort study.   Horsboel TA, Nielsen CV, Andersen NT, Nielsen B, de Thurah A Acta Oncologica, 2014 .

Type 1 Modic changes was a significant risk factor for 1 year outcome in sick-listed low back pain patients: a nested cohort study using magnetic resonance imaging of the lumbar spine.   Jensen OK, Nielsen CV, Sørensen JS, Steengaard-Pedersen Spine J, 2014 .

Attitudes towards sickness absence and sickness presentsism in health and care sectors in Norway and Denmark: a qualitative study.   Krane L, Larsen EL, Nielsen CV, Stapelfeldt CM, Johnsen R, Risor MB BMC Public Health, 2014 .

Betwixt and between: workplace perspectives on work reintegration in the eldercare sector in Denmark.   Ladekjær Larsen E, Labriola M, Vinther Nielsen C, Schultz Petersen K Disabil Rehabil, 2014 .

Employment status five years after a randomised controlled trial comparing multidisciplinary and brief intervention in employees on sick leave due to low back pain.   PERNILLE PEDERSEN, CLAUS VINTHER NIELSEN, OLE KUDSK JENSEN, CHRIS JENSEN & MERETE LABRIOLA Scandinavian Journal of Public Health, 2017 , Side. 6 sider.

Comparing multidisciplinary and brief intervention in employees with different job relations on sick leave due to low back pain: protocol of a randomised controlled trial.   Pernille Pedersen, Claus Vinther Nielsen, Morten Hovgaard Andersen, Vivian Langagergaard, Anders Boes, Ole Kudsk Jensen, Chris Jensen, Merete Labriola BMC Publc Health, 2017 , Side. 7 sider.

Effectiveness of expanded cardiac rehabilitation in patients diagnosed with coronary heart disease: a systematic review protocol.   Anne-Mette Hedeager Momsen, Kathrine Hald, Claus Vinther Nielsen, Mogens Lytken Larsen, Danish Centre for Inequality in Health, Department of Cardiology, University Hospital Aalborg Journal of Cardiac and Pulmonary Rehabilitation, 2018 , Side. 8 sider.

Expanded cardiac rehabilitation in socially vulnerable patients with myocardial infarction: A 10-year follow-up study focusing on mortality and non-fatal events.   Kathrine Hald, Kirsten Meldgaard Nielsen, Claus Vinther Nielsen, Lucette Meillier, Finn Breinholt Larsen, Bo Christensen, Mogens Lytken Larsen BMJ Open, 2018 .

Ibsen, C , Schiøttz-Christensen, B, Nielsen, CV, Hørder, M & Maribo, T 2017, 'Development of a PRO instrument to describe functioning among patients with lumbar radicular pain' PhD Day 2017, Aarhus, Danmark, 27/01/2017 - 27/01/2017, .

Brandt, LP & Nielsen, CV 1990, 'Congenital malformations among children of women working with video display terminals' Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, bind 16, nr. 5, s. 329-33.

Nielsen, CV & Brandt, LPA 1990, 'Spontaneous abortions in women using video display terminals.' Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, bind 16, s. 329-33.

Brandt, LPA & Nielsen, CV 1992, 'Jobstress and adverse outcome of pregnancy: A causal link or recall bias?' American Journal of Epidemiology, bind 35, s. 302-311.

Brandt, LPA & Nielsen, CV 1992, 'Fecundity and use of video display terminals.' Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, bind 18, 18, s. 298-301.

Nielsen, CV & Brandt, LPA 1992, 'Video display terminal work during pregnancy. A study of fetal growth, preterm birth and infant mortality among Danish female workers.' Scandinavian Journal of Work and Environmental Health, bind 18, s. 346-350.

Rasmussen, OB, Sørensen, AU & Nielsen, CV 1996, 'Sygemelding af gravide i Fjends kommune 1987-1990' Ugeskrift for læger, bind 158, 158, s. 7069-7073.

Nielsen, CV 1999, 'De syge i socialmedicinen' Månedskrift for Praktisk Lægegerning, bind 77, s. 853-56.

Eshøj, P, Tarp, U & Nielsen, CV 2001, 'Effect of early vocational intervention in a rheumatological outpatient clinic - a randomized study.' International journal of rehabilitation research. Internationale Zeitschrift für Rehabilitationsforschung. Revue internationale de recherches de réadaptation, bind 51, s. 347-353.

Rasmussen, PH & Nielsen, CV 2003, 'Førtidspensionisters indtjeningsevne.' Ugeskrift for Læger 2003, 24:165(13):1335-8, nr. 13, 13, s. 1335-1338.

Ebbehøj, NE , Nielsen, CV , Møller, US, Hilden, J & Maltesen, M 2006, Når læger involveres i sygemelding VI. i Månedsskrift for praktisk lægegerning.. bind. 12, 12, s. 1337-1343.

Nielsen, CV , Møller, US, Ebbehøj, NE, Maltesen, M & Hilden, J 2006, Når læger involveres i sygemelding II. i Månedsskrift for praktisk lægegerning. 8 udg, 8, s. 835-846.

Nielsen, CV , Wind, G & Risør, MB 2012, 'Arbejde - sundhed og sygdom.' Tidsskrift for Forskning i sygdom og samfund, nr. 16, 16, s. 5-14.

Aasdahl, L, Pape, K, Vasseljen, O, Johnsen, R, Gismervik, S, Halsteinli, V, Fleten, N, Nielsen, CV & Fimland, MS 2018, 'Effect of Inpatient Multicomponent Occupational Rehabilitation Versus Less Comprehensive Outpatient Rehabilitation on Sickness Absence in Persons with Musculoskeletal- or Mental Health Disorders: A Randomized Clinical Trial' Journal of Occupational Rehabilitation, bind 28, nr. 1, s. 170-179. DOI: 10.1007/s10926-017-9708-z

Ansættelser og projekterfaring

2013 Forskningschef, CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling/DEFACTUM, Region Midtjylland

2012 Konsitueret centerchef

2012 Sektionsleder og professor Sektion for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

2009 Forskningsleder Klinisk Socialmedicin og Rehabiliteirng, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland

2007 Afdelingsleder MarselisborgCentrets udviklingsfunktion

2006-2007 Faglig leder af MarselisborgCentret udviklingsfunktion

2006 Sektionsleder og klinisk lektor Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

2004 RegionsRygcenter - forskningsenhed for sygemeldte, ved Regionshospitalet Silkeborg

2003-2007 Souschef i Afdelingen for Folkesundhed

2000-2006 Klinisk lektor i rehabilitering ved Den Sundhedsfaglige Kandidat- og Suppleringsuddannelse

1998-2000 Ekstern lektor på MPH- og Den Sundhedsfaglige Kandidat- og Suppleringsuddannelse, Aarhus Universitet

1998-2000 Ekstern lektor ved Institut for Epidemiologi og Socialmedicin, Aarhus Universitet

1995-2009 Ledende amtssocialoverlæge

1994-1995 Socialoverlæge, Socialmedicinsk klinik, Ungdomscentret, Århus kommune

1993-1996 Lægekonsulent Hørning Kommunes social- og sundhedsforvaltning

1992-1994 Psykiatrisk konsulent, Horsens Statsfængsel

1992-1994 Reservelæge hhv. 1. reservelæge, Socialmedicinsk afdeling, Social- og Sundhedsforvaltningen, Århus Amt

1991-1991 Distriktslæge, Saerna Vårdcentral, Sverige

1991-1992 Reservelæge, Sygehusforvaltningen, Århus Amt

1991-1991 Forskningsstipendiat, Socialmedicinsk Institut, AU

1990-1991 Reservelæge, Kirurgisk afdeling, Kjellerup Sygehus

1990-1990 Forskningsstipendiat, projektleder. Arbejdsmedicinsk afdeling og REVA-Esbjerg

1989-1990 Reservelæge, Lungemedicinsk afdeling B, AKH

1989-1989 1. Reservelæge, Arbejdsmedicinsk ambulatorium, Herning CS, udstationeret fra Arbejdsmedicinsk Klinik, AKH

1989-1989 Reservelæge, Arbejdsmedicinsk Klinik, AKH

1987-1992 Asfaltindustriens Bedriftssundhedscentre i Danmark

1986-1989 Forskningsstipendiat, projektleder, Socialmedicinsk Institut, AU

1985-1986 Reservelæge, Arbejdsmedicinsk Klinik, AKH

1984-1985 Reservelæge, Psykiatrisk afdeling, Horsens

Uddannelsebaggrund

2012 Professor, Sektion for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, AU

2006 Klinisk lektor, Sektion for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, AU

2000 Klinisk lektor, Institut for epidemiologi og socialmedicin, Aarhus Universitet

1998 Ekstern lektor, Socialmedicinsk Institut, Aarhus Universitet

1995 Ph.d. i arbejdsmedicin

1994 Speciallæge i klinisk socialmedicin

1983 Lægevidenskabelig embedseksamen, Århus Universitet