Christina Malmose Stapelfeldt

Projektmedarbejder  , ph.d., cand.scient.san.

+45 7841 4422

chrstp@rm.dk

http://pure.au.dk/portal/en/persons/christina-malmose-stapelfeldt(1b82b36e-b338-4007-9621-6be01ef86257).html

Præsentation

Christina M. Stapelfeldt er ansat som forsker I DEFACTUM med fokus på arbejdsrettet rehabilitering samt tilknyttet Aarhus Universitet som ekstern lektor og har vejledningsopgaver på bachelor- og kandidatniveau samt underviser på Folkesundhedsvidenskab i modulet ”Socialmedicin og rehabilitering” samt på valgfaget ”Sundhedsmål – begreber og statistisk analyse”. Omdrejningspunktet for de forskningsprojekter Christina er involveret i som projektleder eller som analytiker er arbejdsliv. Med afsæt i den sundhedsvidenskabelige og kvantitative forskningstradition genereres viden igennem interventioner, kohortestudier, registerstudier samt valideringsstudier om, hvordan sygemeldte kommer tilbage til arbejde, særligt udsatte grupper i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet samt anvendeligheden af diverse spørgeskemaer og registerbaserede mål. Ambitionen for igangværende og fremtidige forskningsprojekter er at arbejde ud fra en bio-psyko-social forståelsesramme, arbejde tværsektorielt med særligt fokus på overgangen mellem det regionale sundhedsvæsen til den kommunale sundheds- og socialsektor samt at involvere arbejdspladsen som en essentiel aktør i arbejdsrettet rehabilitering.

Kompetenceprofil

  • Arbejdsrettet rehabilitering
  • Registerforskning
  • Epidemiologi
  • Cancer
  • Datamanagement

Publikationer

Spørgeskema: Funktionsevne på arbejde.   Thomas Johansen, Thomas Lund, Chris Jensen, Anne-Mette Hedeager Momsen, Monica Eftedal, Irene Øyeflaten, Tore N. Braathen, Stapelfeldt C.M., Ben Amick and Merete Labriola DEFACTUM, 2014 .

Parathed til at vende tilbage til arbejde.   Stapelfeldt CM, Momsen AMH, Lund T, Grønborg TK, Hogg-Johnson S, Jensen C, Skakon J, Labriola M. 2017 , Side. 2.

Ansættelser og projekterfaring

2009-2009 Projektmedarbejder på MarselisborgCentret, F&U, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland

2008-2008 Projektmedarbejder på Hjælpemiddelinstituttet, Århus

Uddannelsebaggrund

2013 Ph.d. i Medicin fra Sektion for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, på Institut for Folkesundhed, AU.

2008 Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, AU

2005 Suppleringsuddannelsen, AU

1998 Sygeplejerske fra Odense Sygeplejeskole

1991 Matematisk student fra Midtfyns Gymnasium

Kurser, konferencer m.m.

2017-2017 Policy and pratice on rehabilitation and RTW after cancer: Seminar to discuss the current approaches.

2017-2017 AUH, Aarhus, Danmark. ”Breast cancer days”.

2017-2017 EUPHA, Stockholm, Sverige. "Sustaining resilient and healthy communities".

2016-2016 WDPI, Amsterdam, Holland. "Work disability prevention knowledge".

2016-2016 ECRS, København, Danmark. "14th acta oncologica symposium".

2014-2014 EPICOH, Chicago, USA. “Challenges for occupational epidemiology in the 21st century”.

2014-2014 WPDI, Toronto, Canada. “Implementing work disability knowledge”.

2013-2013 The Sickness absence, work and health programme under the Research Council of Norway, Oslo. ”New perspectives on sickness absence and retirement.”

2012-2012 EUPHA, Malta. “All inclusive public health”.

2009-2009 EUPHA, Polen. "Human ecology and public health"

Undervisning og anden særlig erfaring

2017 Sundhedsmål - begreber og statistisk analyse

2017 Vejleder på specialer på Folkesundhedsvidenskab

2014-2016 Vejleder på bachelorprojekter, Folkesundhedsvidenskab, AU.

2013 Underviser på Folkesundhedsvidenskab, AU.

2011 Vejleder på projektrapporter samt specialer på Den Sundhedsvidenskabelige Kandidatuddannelse, AU.