Tina Willemann

Faglig leder, specialkonsulent , socialrådgiver, cand.scient.adm.

+45 2117 3102

tinwill@rm.dk

Præsentation

Solid erfaring med planlægning, koordinering, styring samt budgettering af projekter for politisk styret organisationer - både for regioner og kommuner. Herunder blandt andet faglig ledelse af Enheden for forbedringsprocesser, som løfter DEFACTUMs opgaver i relation til den nye kvalitetsdagsorden på sundhedsområdet og faglig ledelse af Dansk kvalitetsmodel på det sociale område.

Kompetenceprofil

 • Indgående viden om forbedringsarbejde. Herunder faglig ledelses af DEFACTUMS forbedringsenhed.
 • Stor erfaring med det nye kvalitetsprogram i sundhedsvæsenet. Herunder drift og udvikling af de nationale lærings og kvalitetsteams (LKT)
 • Særligt indgående kendskab til akkreditering og akkrediteringsprogrammer. Herunder udvikling og implementering af konceptbaserede kvalitetstiltag i regioner og kommuner.
 • Mangeårig erfaring med projektledelse af nationale kvalitetsudviklingsprojekter
 • Mangeårig erfaring med faglig ledelse med fokus på faglig sparring med kollegaer vedr. udvikling af kvalitetsprojekter på både sundhedsområdet, men også på børn og ungeområdet, handicap og psykiatriområdet.
 • Indgående kendskab til Kvalitetsmonitorering på det sociale område,
 • Indgående kendskab til socialområdet
 • Erfaring med procesfacilitering, vejledning og undervisning

Publikationer

Målgrupperapport for for SIP-socialpsykiatri.   Anne-Mette K. Isager, Peder Hau Lyng, Rasmus Elgaard Petersen, Rikke Warrer Poulsen, Kathrine Dyhr Lycke og Tina Willemann CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013 , Side. 144 sider.

Målgrupperapport for for SIP-udviklingshæmning.   Anne-Mette K. Isager, Peder Hau Lyng, Rasmus Elgaard Petersen og Tina Willemann CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013 , Side. 137 sider.

Ansættelser og projekterfaring

2011 Faglig leder for Enhed for forbedringsprocesser og Dansk kvalitetsmodel på det sociale område, DEFACTUM, Koncern Kvalitet

 • Faglig ledelse af udviklings- og implementeringsprojekter

2008-2011 Faglig koordinator i afdeling for Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Kvalitetsudvikling. Region Midtjylland

 • Projektledelse af udvikling og implementering af kvalitetsmodellen
 • Implementeringsstøtte til både kommuner og regioner
 • Koordineringsopgaver i forbindelse med udvikling af forskellige delelementer af kvalitetsmodellen. Såsom IT-understøttelse, standardudvikling, selvelaluering , ekstern evaluering

2007-2008 Konsulent, Videnscenter Gennembrud, Center for Kvalitetsudvikling. Region Midtjylland

 • Tovholder for gruppe af proceskonsulenter
 • Undervisning i IT-system Epidata
 • Planlægning og gennemførelser af konferencer og netværksmøder

2005-2006 Konsulent, MST-Danmark. Kvalitetsafdelingen, Aarhus Amt.

 • Administrative opgaver. økonomi, dagsordner og referater mv
 • Tovholder for gruppe af psykologer og terapeuter

Uddannelsebaggrund

2018 Systemisk leder- og konsulentuddannelse, MacMann Berg

2016 Forbedringsvejlederuddannelsen, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

2012 Koordinatoruddannelse (3 dage)

2011 Akademiuddannelse: ”Kvalitet i dialog” SCKK. Uddannelse i gennemførelse af KVIK (Kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence) (6 dage).

2009 Projektlederkursus. 10 uger med afsluttende eksamen. Modul 1,2,4 og 5 fra den internationale projektlederuddannelse (IPMA) IBC Kolding.

2005 Multisystemiskterapi grunduddannelse - 5-dags træning og uddannes på terapeutniveau

2004 Cand.scient.adm., Aalborg Universitet

2000 Socialrådgiver, DSH Aarhus

Kurser, konferencer m.m.

2018-2018 DSKS Årsmøde. Tema: Sammenhæng i kvalitetsarbejdet – fra patient til minister

2018-2018 Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Konference

2018-2018 The International Forum on Quality Improvement in Healtcare, Amsterdam 2018

2018-2018 Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Primærsektorkonference 2018

2017-2017 SIKON -International Autismekonference

2017-2017 DSKS-Årsmøde. Tema: Det nye kvalitetsprogram i sundhedsvæsenet

2017-2017 The International Forum on Quality Improvement in Healtcare, London 2017

2017-2017 Dansk selskab for Patientsikkerhed. Konference: Forbedring og Kvalitet

2017-2017 Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Konference: Patientsikkerhed i primærsektoren

2016-2016 National Forum om Quality Improvement in healthcare, Orlando, IHI 2016 (4 dage)

2016-2016 DSKS - Årsmøde. Tema: Kvalitsteudvikling i sundhedsvæsenet 2016-2025

2016-2016 Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Konference: Patientsikkerhed i primærsektoren

2016-2016 Dansk selskab for Patientsikkerhed. Konference: Data og forbedringsmetodologi

2015-2015 KL´s Handicap og psykiatrikonference. Tema: "Vidensbaseret praksis - hvad virker for borgeren?".

2012-2012 SFI konference: Fra effektmåling til evidensbaseret praksis

2012-2012 ISQua-konference, Geneva(4 dage)

2012-2012 KL´s sociale temamøde

2011-2011 KL`s handicap og psykiatrikonference. Tema: "Nye veje til morgendagens indsatser".

2011-2011 ISQua- konference Hong Kong (4 dage)

2011-2011 DSKS Årsmøde. Tema: Evidensbaseret kvalitetsudvikling

2011-2011 KL's sociale temamøde. Tema: "Nye vilkår - nye veje til velfærd"

2010-2010 KL`s handicap og psykiatrikonference. Team: de aktuelle udfordringer

2010 Kursus i intern survey, CHKS (3 dage)

2010 Seminar vedr akkreditering med Charles Shaw, Shaw Institute (1 dag)

2010-2010 ISQua- Konference Paris (4 dage)

2009 Apollokursus – et lederaspirantkursus i Region Midt (5 dage)

2009 Studietur vedr. akkreditering, Joint Commission International,Chicago (5 dage)

2009 ISQua-konference, Dublin (4 dage)

2008 ISQua-konference, København

2005 Netværkskonference, MST Services, South Carolina (5 dage)

Undervisning og anden særlig erfaring

2016-2016 Medlem af socialpolitisk netværk, Samuelsen

2013-2013 Ekstern sparring på udvikling af Nyt Socialtilsyn, Socialstyrelsen

2013 Ekstern underviser på Syddansk Universitet - Kvalitetsmonitorering på det sociale område, Master i offentlig kvalitet og ledelse

2012-2012 Medlem af referencegruppe for projekt faglige kvalitetsoplysninger på voksensocialområderne, KL