René Buch Nielsen

Cand.mag. (etnografi og socialantropolog)

+45 2046 3242

rennie@rm.dk

Præsentation

Erfaren proceskonsulent med særlig ekspertise i forhold til implementering og fastholdelse af god praksis samt innovative tilgange til involvering af brugere og pårørende i udviklingen af velfærdsydelser og -tilbud. Har i den forbindelse i en årrække arbejdet med den specialiserede indsats for voksne udviklingshæmmede og sindslidende bl.a. inden for rammerne af udviklingsprojekter efter Gennembrudsmetoden. Desuden stor erfaring med undervisnings- og vejledningsopgaver.

Kompetenceprofil

 • Tilrettelæggelse af udviklings- og forandringsprocesser, herunder vejledning og undervisning
 • Omfattende kendskab til og anvendelse af implementeringsmodeller og fastholdelsesstrategier
 • Udvikling af dokumentations- og monitoreringsmetoder
 • Erfaring med undersøgelses- og evalueringsopgaver

Publikationer

Ådalen 2015.   René Buch Nielsen; Eva Tersbøl CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013 , Side. 74 sider.

Indflydelse på egen sundhed.   René Buch Nielsen; Gitte Søndergård; Daniel Noti; Hanne Sig Weibel; Bo Lauritsen; Rasmus Riis Jensen; Tina Sillesen Pedersen; Sureka Santhirasegaram; Christina Karlsen; Anne Kongerslev Wermuth CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015 , Side. 164 sider.

Ansættelser og projekterfaring

2011 Konsulent, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Etablering af brugermedarbejderuddannelse på det psykiatriske center Ådalen, Skive kommune 2012-2015
 • Evaluering af kurset Patient Empowerment Region Hovedstaden 2014
 • Evaluering af Børneforløbskoordinator Børneafdelingen Regionshospåitalet Viborg 2014
 • Projektleder på "Indflydelse på egen sundhed" et tværkommunalt udviklingsprojekt 2011-1014
 • Projektleder for produktion af digitale fortællinger med socialt udsatte, voksne udviklingshæmmede og kroniske patienter 2011 -
 • Proceskonsulent på ”Kronikerkompasset” implementering af forløbsprogrammer i almen praksis inden for diabetes, Kol og AKS.
 • Ekstern konsulent i Sønderborg kommune på projekt om reduktion af vold og trusler i ældreplejen

2007-2011 Konsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Proceskonsulent og undervisning om brugerinddragelse, Stavanger kommune, Norge
 • Projektleder på det tværkommunale projekt ”Indflydelse på egen sundhed”, sundhedsfremme for voksne udviklingshæmmede
 • Proceskonsulent på ”Kronikerkompasset” implementering af forløbsprogrammer i almen praksis indenfor diabetes, KOL og AKS.
 • Proceskonsulent på det tværkommunale projekt ”Det skal blive bedre”, reduktion af sygefravær og øget trivsel i ældreplejen, Ikast-Brande og Holstebro kommune
 • Tilrettelæggelse og gennemførelse af kursus om borgerinddragelse i ældreplejen i Horsens kommune
 • Proceskonsulent for undersøgelse og evaluering af kompetenceudvikling og vidensdeling i Dansk Center for Organdonation
 • Tilrettelæggelse og gennemførelse af kursus om brugerinddragelse af voksne handicappede i Struer kommune
 • Projektleder på "Indflydelse på eget liv – et skridt videre", et kommunalt og regionalt udviklingsprojekt for voksne handicappede
 • Ekstern konsulent i implementeringen af en Recoveryorienteret indsats på alle Århus kommunens socialpsykiatriske tilbud i Århus kommune
 • Ekstern konsulent tilknyttet kvalitetsenheden GRUK, under Helsedirektoratet i Norge på et landsdækkende projekt – Med patientens øjne, inddragelse af brugere af alle sundhedsfaglige tilbud i Norge
 • Proceskonsulent på Operation Life – implementering af kvalitetsstandarder på seks udvalgte områder i sundhedsvæsenet
 • Projektleder på videnskabende netværk på Handicapområdet
 • Proceskonsulent på Styr på diabetes 2 - implementering af standarder i almen praksis i forhold til patienter med diabetes
 • Projektleder på ”Indflydelse på eget liv - nationalt udviklingsprojekt for voksne med handicap

2004-2007 Konsulent, Kvalitetsafdelingen Århus Amt

 • Evaluering af Seniorpuljeordningen i Århus Amt
 • Evaluering af Det Sociale Kapitel i Århus Amt
 • Tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsklimaundersøgelser i Århus Amt

Uddannelsebaggrund

2003 Cand.mag., Etnografi og Socialantropolog, Aarhus Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2010 Fænomener i faglig vejledning, Nordisk netværksseminar, Grækenland

2009 Introduktion til Digital Storytelling, Cambridge England

2006 Improvement Advisor, The Breakthrough Series, Institute for Healthcare Improvement, Boston, USA