Præsentation

Claus Vinther Nielsen (CVN) er forskningschef i DEFACTUM, daglig forskningsleder af Rehabilitering og Sygefravær, overlæge og specialist i klinisk socialmedicin, lærestolsprofessor og sektionsleder for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og professor ved Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Hospitalsenhed Vest. CVN har beskæftiget sig med social- og arbejdsmedicinske forhold i mere end 40 år i klinik, administration, undervisning og forskning. CVN's mission de sidste 20 år har været at bidrage til udvikling af rehabiliteringsfeltet i Danmark med speciel fokus på udsatte og sårbare borgere og grupper, der i kritiske situationer i livet, har vanskeligt ved at navigere selv i offentlige og private hjælpesystemer.

Publikationer

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte - beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats.   Claus Vinther Nielsen Center for Folkesundhed, 2008 , Side. 46 sider.

Rehabilitering hos borgere med kræft.   Bjarne Rose Hjortbak Claus Løvschall Claus Vinther Nielsen Center for Folkesundhed, 2009 , Side. 260 sider.

Rehabilitering hos borgere med kræft Sammenfatning fra KOSAK projektet.   Claus Løvschall Claus Vinther Nielsen Bjarne Rose Hjortbak Center for Folkesundhed, 2009 , Side. 50 sider.

Are fatigue, depression and anxiety associated with labour market participation among patients diagnosed with haematological malignancies? A prospective study.   Claus Vinther Nielsen Psychooncology, 2014 .

Risk of disability pension for patients diagnosed with haematological malignancies: A register-based cohort study.   Claus Vinther Nielsen Acta Oncologica, 2014 .

Type 1 Modic changes was a significant risk factor for 1 year outcome in sick-listed low back pain patients: a nested cohort study using magnetic resonance imaging of the lumbar spine.   Claus Vinther Nielsen Spine J, 2014 .

Attitudes towards sickness absence and sickness presentsism in health and care sectors in Norway and Denmark: a qualitative study.   Claus Vinther Nielsen BMC Public Health, 2014 .

Betwixt and between: workplace perspectives on work reintegration in the eldercare sector in Denmark.   Claus Vinther Nielsen Disabil Rehabil, 2014 .

Employment status five years after a randomised controlled trial comparing multidisciplinary and brief intervention in employees on sick leave due to low back pain.   Pernille Pedersen Claus Vinther Nielsen Merete Labriola Scandinavian Journal of Public Health, 2017 , Side. 6 sider.

Comparing multidisciplinary and brief intervention in employees with different job relations on sick leave due to low back pain: protocol of a randomised controlled trial.   Pernille Pedersen Merete Labriola Claus Vinther Nielsen BMC Publc Health, 2017 , Side. 7 sider.

Effectiveness of expanded cardiac rehabilitation in patients diagnosed with coronary heart disease: a systematic review protocol.   Anne-Mette Hedeager Momsen Kathrine Hald Claus Vinther Nielsen Journal of Cardiac and Pulmonary Rehabilitation, 2018 , Side. 8 sider.

Expanded cardiac rehabilitation in socially vulnerable patients with myocardial infarction: A 10-year follow-up study focusing on mortality and non-fatal events.   Kathrine Hald Claus Vinther Nielsen Lucette Kirsten Meillier Finn Breinholt Larsen BMJ Open, 2018 .

Handberg, C , Lomborg, K & Nielsen, CV 2014, 'Understanding Male Cancer Survivors' Barriers to Participating in Cancer Rehabilitation' ECRS, European Cancer Rehabilitation Symposium 2014, Copenhagen , Danmark, 08/09/2014 - 09/09/2014, .

Ansættelser og projekterfaring

2013 Forskningschef, CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling/DEFACTUM, Region Midtjylland

2012 Konsitueret centerchef

2012 Sektionsleder og professor Sektion for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

2009 Forskningsleder Klinisk Socialmedicin og Rehabiliteirng, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland

2007 Afdelingsleder MarselisborgCentrets udviklingsfunktion

2006-2007 Faglig leder af MarselisborgCentret udviklingsfunktion

2006 Sektionsleder og klinisk lektor Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

2004 RegionsRygcenter - forskningsenhed for sygemeldte, ved Regionshospitalet Silkeborg

2003-2007 Souschef i Afdelingen for Folkesundhed

2000-2006 Klinisk lektor i rehabilitering ved Den Sundhedsfaglige Kandidat- og Suppleringsuddannelse

1998-2000 Ekstern lektor på MPH- og Den Sundhedsfaglige Kandidat- og Suppleringsuddannelse, Aarhus Universitet

1998-2000 Ekstern lektor ved Institut for Epidemiologi og Socialmedicin, Aarhus Universitet

1995-2009 Ledende amtssocialoverlæge

1994-1995 Socialoverlæge, Socialmedicinsk klinik, Ungdomscentret, Århus kommune

1993-1996 Lægekonsulent Hørning Kommunes social- og sundhedsforvaltning

1992-1994 Psykiatrisk konsulent, Horsens Statsfængsel

1992-1994 Reservelæge hhv. 1. reservelæge, Socialmedicinsk afdeling, Social- og Sundhedsforvaltningen, Århus Amt

1991-1991 Distriktslæge, Saerna Vårdcentral, Sverige

1991-1992 Reservelæge, Sygehusforvaltningen, Århus Amt

1991-1991 Forskningsstipendiat, Socialmedicinsk Institut, AU

1990-1991 Reservelæge, Kirurgisk afdeling, Kjellerup Sygehus

1990-1990 Forskningsstipendiat, projektleder. Arbejdsmedicinsk afdeling og REVA-Esbjerg

1989-1990 Reservelæge, Lungemedicinsk afdeling B, AKH

1989-1989 1. Reservelæge, Arbejdsmedicinsk ambulatorium, Herning CS, udstationeret fra Arbejdsmedicinsk Klinik, AKH

1989-1989 Reservelæge, Arbejdsmedicinsk Klinik, AKH

1987-1992 Asfaltindustriens Bedriftssundhedscentre i Danmark

1986-1989 Forskningsstipendiat, projektleder, Socialmedicinsk Institut, AU

1985-1986 Reservelæge, Arbejdsmedicinsk Klinik, AKH

1984-1985 Reservelæge, Psykiatrisk afdeling, Horsens

Uddannelsebaggrund

2012 Professor, Sektion for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, AU

2006 Klinisk lektor, Sektion for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, AU

2000 Klinisk lektor, Institut for epidemiologi og socialmedicin, Aarhus Universitet

1998 Ekstern lektor, Socialmedicinsk Institut, Aarhus Universitet

1995 Ph.d. i arbejdsmedicin

1994 Speciallæge i klinisk socialmedicin

1983 Lægevidenskabelig embedseksamen, Århus Universitet