Foto: Austin Ban, Unsplash

Idealet om borgerinvolvering i rehabilitering er ikke nyt, og alligevel drøfter vi det igen og igen. Hvorfor? Fordi det er svært i praksis? Dilemmafyldt? Det er nemmere at "gøre for" end "gøre med"?

På den 10. nationale rehabiliteringskonference 23-11-2017 på Hotel Nyborg Strand stiller vi skarpt involvering. Vi ser på borgers valg af fagprofessionelle, på samskabelse og på recoverybegrebets betoning af borger som erfaringsekspert med et indefra perspektiv. 

Vi vil gerne bidrage med et kritisk blik på borgerinvolvering i rehabilitering, og være med til at pege på næste skridt. Vi efterlyser bidrag fra forskere, meningsdannere og frontmedarbejdere omkring følgende spørgsmål:

  • Borgerinvolvering – hvem involverer hvem og hvordan?
  • Er der grænser for involvering?
  • Hvordan skaber vi bedre balance mellem erfaringsekspertens (=borgerens) indefra-perspektiv og det faglige udefra-perspektiv?
  • Hvem er de "professionelle" i rehabiliteringsforløb anno 2017?
  • Hvem har definitionsretten i rehabiliteringsforløb? / dilemmaer mellem ideal og hverdagens pragmatik.

Vi vil gerne have eksempler fra hverdagen: f.eks. involvering i borgere i forskning, målsætning i rehabiliteringsforløb, oplevelser af rehabiliteringsmøder i ressourceforløb, initiativer til at arbejde med
empowerment, arbejde med pårørende/familie. Så send dine små fif og konkrete initiativer fra hverdagen ift. involvering, så samler vi dem som en del af konferencemappen, eller send dilemmaer, som du gerne vil have drøftet / hjælp til løsninger på.

Send til Merete Tonnesen, DEFACTUM, på: Merete.Tonnesen@rm.dk. Sidste frist den 1. juni 2017.

Tilmelding og registrering:
Sæt kryds i kalenderen d. 23. november allerede nu. Fra primo juni vil der være mulighed for tilmelding via www.rehabiliteringsforum.dk. Deltagelse inkl. forplejning: 1495,- kr.

Mere information vil blive lagt ud på arrangørernes hjemmesider:
rehabiliteringsforum.dk og marselisborgcentret.dk ultimo maj 2017.