19. møde i Dansk Forum for Sundhedstjenesteforskning finder sted mandag den 25. september 2017.

Mødet afholdes i Studenternes Hus og Konferencecenter, Aarhus Universitet, Fredrik Nielsens Vej 2-4, 8000 Aarhus C.
Benyt indgangen ved Studenternes Hus. 

Tema:
Et helt afgørende succeskriterie for udviklingen af sundhedsvæsenet er, at de centrale institutioners struktur og funktion understøtter borgernes behov for sundhedsydelser. Udviklingen af sundheds-væsenet har gennem en længere periode særligt været drevet af specialisering med henblik på at forbedre behandling af enkelte sygdomme. Men 20-30 % af den voksne befolkning er multisyge, og understøttelsen af deres behov udfordres af den stigende specialisering.
Sundhedsvæsenet må fremover udvikle sig i nye retninger, så vi i stigende grad sikrer sammenhængende forløb – også for borgere, som har komplekse sygdomsbilleder. Vi vil på denne konference drøfte udvikling af sundhedsvæsenets organisering med udgangspunkt i borgernes behov – med multisygdom som gennemgående case.

Se program.

Abstracts 
Abstracts med emner inden for såvel sundhedstjenesteforskning som multisygdom kan indsendes til sekretær Mette Knattrup Sørensen, meksoe@rm.dk  
Brug venligst denne formular.

Tilmelding:
675 kr. - tilmelding er bindende. 
Tilmeld dig via denne formular.
Sidste frist for tilmelding: 19. september 2017.
Deltagerantal: maks. 100 personer.  

Vi ser frem til en spændende konference.

Yderligere information:
Sekretær Solveig Nielsen, DEFACTUM, telefon: 7841 4350.