2018

Workshop om arbejdsfastholdelse og livstruende sygdom
Pernille Pedersen og Christina M. Stapelfeldt fra DEFACTUM deltager som oplægsholdere i workshoppen "Arbejdsfastholdelse og livstruende sygdom ", der afholdes af Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA), den 24. okt. 2018. Oplægget vil bl.a. omhandle kræftramtes risiko for tidligt arbejdsophør sammenlignet med personer uden kræft, baseret på et populationsbaseret registerstudie som DEFACTUM og REHPA har gennemført sammen.

 

Announcement, 11. nationale Rehabiliteringskonference den 31. oktober 2018 på Hotel Nyborg Strand.
I 2018 sætter vi fokus på rehabiliteringstænkningens aktuelle gennemslagskraft. 
Rehabilitering breder sig hastigt til stadig flere fagområder og fagprofessioner. Nu også til socialområdet. I KL´s socialpolitiske udspil på voksenområdet "Fælles om fremtidens socialpolitik", er rehabilitering det faglige fokus for kommunernes sociale indsats fremadrettet.

 

Ny styring i sundhedsvæsenet
Dato: 13. december 2018
Sted: Comwell Aarhus

DEFACTUM afholder konference om forskningen i Region Midtjyllands projekt Ny styring i et patientperspektiv.

På konferencen vil et tværvidenskabeligt team af forskere fra Aarhus Universitet og DEFACTUM præsentere resultater og erfaringer fra forskningen i Ny styring i et patientperspektiv.

 

Forbedringsvejlederuddannelse
Tid: Der er i alt 7 undervisningsdage i forløbet.